JÄRNVÄGSSÄLLSKAPET
ÅMÅL-ÅRJÄNGS JÄRNVÄGKALENDERN

Inga aktiviteter planerade just nu

VÄLKOMMEN

Det här är Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnvägs officiella webbplats
Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg

Den 27 mars 1976, på dagen 60 år efter att Åmål-Årjängs Järnväg bildades, bildas ”Järnvägsgruppen Åmål-Årjäng” i det som en gång varit väntsalen i Svanskogs station av nio järnvägsintresserade personer från Värmland och Dalsland. Detta är grunden till det som senare blev Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg vars webbplats du nu besöker.

Den här webbplatsen vänder sig till Järnvägssällskapet Åmål – Årjäng (JÅÅJ)s medlemmar, övriga privatpersoner, företag, kommuner och alla andra med intresse av att på olika sätt ta del av verksamheten i JÅÅJ. Här kommer du att kunna hitta information om JÅÅJs verk-
samhet, utställningar, Svanskogsbanan, fordon och mycket annat.

HÄNT OCH GJORT