23 augusti, 2016

KONTAKT

Vill du komma i kontakt med oss? Använd någon av kontaktvägarna in nedan utifrån vad ditt ärende gäller.

ADRESS, FUNKTIONÄRER ETC

• Postadress
Järnvägssällskapet Åmål – Årjängs Järnväg
Järnvägsgatan 1
662 50 SVANSKOG

• Telefon
070 – 623 05 68

• Information, allmän inkanal
information@jaaj.nu

• Information om öppettider mm
Järnvägsmuseet i Åmål – 070 – 260 22 78 (normalt vardagar 0700-1600)
Museiansvarig – Conny Lidén, conny.liden@telia.com, 0532 – 153 15 / 070 – 541 53 15

• Aktuell styrelse
Ordförande – Gerhard Jansson, gerhard.jansson@jaaj.nu, 070-563 91 02
Sekreterare – Tomas Halfvordsson
Kassör – Bitte Hultenberg

Ledamöter – Lennart Eriksson,  Ulf Sandgren, Ralph Nilsson och Rickard Ohlin
Ersättare – David Sohlberg, Daniel Dahlgren, Bengt-Arne Larsson och Gudrun Skoog

• Medlemsregister mm
Samordnare – Bitte Hultenberg, medlemsregister@jaaj.nu, 070 – 623 05 68,

• Fordon
Maskinchef – Tomas Halfvordsson
Fordonsregister – David Sohlberg, david.sohlberg@jaaj.nu

• Spår, bangårdar, broar mm
Banchef – Fredrik Wintfjärd, fredrik.wintfjard@jaaj.nu, 072-242 58 85

• Signaler, vägkorsningar mm
Signalchef – Henrik Halvorsen, henrik.halvorsen@jaaj.nu, 070 – 368 36 27
Verksamhetssamordnare – David Sohlberg, david.sohlberg@jaaj.nu

BLI MEDLEM ELLER SKÄNKA BIDRAG

• Bli medlem?
Läs mer på den här sidan.

• Skänka bidrag?
Du kan använda swishnummer 123 122 81 54. Ange Bidrag mellanslag namn (t ex Bidrag Anna Andersson). Vill du vara anonym ange detta efter namnet.

FELANMÄLAN
Har du upptäckt ett fel på banan eller någon av signalanläggningarna?

Vid fel på banan – ring banchef Fredrik Wintfjärd, 072-242 58 85

Vid fel på vägskyddsanläggningarna – ring signalchef Henrik Halvorsen, 070 – 368 36 27

I båda fallen är vi tacksamma om platsen och felet beskrivs så noga som möjligt. Observera att signalerna vid väg- skyddsanläggningarna vid Slommerud och Jakobsbyn tills vidare är avstängda.