23 augusti, 2016

SVANSKOGSBANAN

 

• Snabbfakta
Spårvidd: 1435 mm

Längd: Åmål Ö – Åmåls Djuphamn 0,8 km och Åmål Ö – Svanskog 25 km

Tunnlar: Hamntunneln, 249 meter och Bollsbytunneln, 263 meter

Högsta punkt: 140 meter över havet, mitt inne i Bollsbytunneln

• Trafikplatser och annat intressant efter banan
Nedlagda och inte längre använda trafikplatser i grå text.
Andra sevärdheter markerade med ►.

Åmåls Djuphamn
Hamntunneln
Åmål Östra
(Järnvägsmuseet)
Slommerud
Jakobsbyn
Finntorp
Hanefors
Finntorps Ångsåg/Finntorps Ångsågs lastspår
Bårnäs
Kroppan
Länsgränsen
Stridsvagnshindret
Ömmeln
Bollsbyn
Bollsbytunneln

Källtegen
Svanskog Folkets hus
Svanskog

• Banbeskrivning
Resterna av Åmål – Årjängs Järnväg, eller Svanskogsbanan som den kallas i dagligt tal, är en mycket vacker järnväg. Den 25 kilometer långa banan slingrar sig såväl i tät skog som på ängsmark och efter sjöar.

Banan utgår från Åmåls Djuphamn vid Vänern och går genom skärningar och den 249 meter långa Hamntunneln till Åmål Östra gamla station. Sedan passeras JÅÅJs bangård och järnvägsmuseum innan stigningen inför en viadukt över linjen mellan Kil och Göteborg. Efter detta är banan ganska jämn en lång bit bortsett från några mindre uppförsbackar och nedförslut. Den första av banans bevakade vägkorsningar är korsningen med E45 ute vid Säter och en bit därefter passeras hållplatsen Slommerud där vägkorsningen bevakas enbart av ljus- och ljudsignaler. Strax efter den tredje bevakade vägkorsningen, som också bevakas av ljus- och ljudsignaler, ligger Jakobsbyns hållplats.

Ett par kilometer genom skogen senare så närmar vi oss Finntorp och efter att ha korsat under Rv164 går banan på en bank i sjön Kalven. Norr om Kroppans hållplats passeras länsgränsen mellan Västra Götalands och Värmlands län. Här kommer banan in på Dalboredden och en väldigt vacker sträckning längs sjön Ömmeln.

Någon kilometer norr om länsgränsen finns ”stridsvagnshindret”, en anordning med vars hjälp man kunde spärra spåret för trupper och militärfordon. Efter Ömmelns station går det uppför mot banans högsta punkt, 140 meter över havet, som finns mitt inne i den 263 meter långa Bollsbytunneln. Det faktum att banan har två tunnlar är en av de saker som gör Svanskogsbanan unik i jämförelse med andra museibanor i Sverige.

Nå, efter att ha åkt genom Bollsbytunneln så bär det utför, och man passerar den nedlagda hållplatsen Källtegen och den av JÅÅJ öppnade hållplatsen Svanskog Folkets Hus. Mellan dessa hållplatser finns landskapsgränsen mellan Värmland och Dalsland. I stort sett är det nerförsbacke ända från tunneln fram till Svanskogs station och detta kan vara en väldigt svår backe att forcera på väg från Svanskog till Åmål. Främst i lövfällningstider men även på sommaren har det hänt att ett tåg fått backa och ta ny fart.