23 augusti, 2016

JÅÅJs historia, del II – Järnvägsgruppen Åmål-Årjäng och JÅÅJ

Järnvägsgruppen Åmål – Årjäng
Den 27 mars 1976 bildas ”Järnvägsgruppen Åmål-Årjäng” i det som en gång varit väntsalen i Svanskogs station av nio järnvägsintresserade personer från Värmland och Dalsland. Detta på dagen 60 år efter att Åmål-Årjängs Järnväg bildats. I år räddas genom inköp ångloket SJ S5 1895 (ursprungligen BJ Y3 106) från att skrotas i Vislanda. Loket ställs upp vid SJ-verkstaden i Åmål och drömmen är att åter få loket körklart igen. Samma år köps dessutom två gamla täckta godsvagnar samt en gammal öppen godsvagn som har tillhört banavdelningen i Åmål.

1977
I januari köper man en utställningsvagn, ursprungligen BJ Ro 36, och i februari fick föreningen löfte om att hämta vändskivan i Beted på före detta DVVJ. I april ändrades föreningens namn till ”Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg”. BJ Y3 106 renoverades inne på SJ-verkstaden i Åmål.

1978
Under hösten köpte JÅÅJ SJ B6 3930 och 3937, och i november detta år provkördes så äntligen BJ Y3 106. Tanken var att köra en provtur med de båda vagnarna och Y3 106, men man fick bara tillstånd för loket.

1979
Den 1 juli påbörjades stora arbeten i Åmål med det som så småningom skulle bli föreningens bas. Efter förhandlingar fick nämligen JÅÅJ hyra ÅmÅJs gamla lokstall! Byggnaden var dock förfallen och vändskivan var bortplockad, av fyra stallspår återstod bara två. Vändskivan från Beted lades efter utgrävningar av vändskivegraven ner på sin nya plats och sakta men säkert rustades lokstallsområdet upp.

Den 1 september 1979 deltog JÅÅJ i firandet av BJ 100 år. BJ Y3 106 och de två B6-orna gick tillsammans med ytterligare två B6-or mellan Karlstad och Kil.

Under hösten detta år förhandlades ännu ett ångloksköp fram och den 30 oktober 1979 kom SJ E2 935 till Åmål efter att ha stått uppställd i Rättviks lokstall under ett antal år.

1980
Detta år infördes medlemsavgift på 20 kronor och det totala medlemsantalet var nu 70 personer. 1980 kördes också den första av många midsommartåg till Svanskog. E2 935 renoverades under året och fick bland annat alla tuber utbytta, något som vid denna tid gick på kring 10000 kronor.

1981
E2 935 kördes i en första provtur ihop med BJ Y3 106 den 16 maj Åmål – Svanskog – Åmål. Eftersom loket efter en del justeringar visade sig vara i mycket bra skick kunde JÅÅJ tacka ja till att medverka i den kavalkad SJ skulle köra vid Värtan i samband med sitt 125-årsjubileum. I Ed hämtas före detta DJ H3 10 som under några år varit deponerat hos Eds kommun, men nu erbjöds JÅÅJ att överta depositionen eller köpa loket om loket skulle användas.

JÅÅJ medverkade även vid Fallens dagar i Trollhättan i juli där Y3 106 gjorde några turer på Nohab-spåret, och den 26 juli drog Y3 106 och E2 935 ett tåg på Fryksdalsbanan. Årets avslutades med att SJ A4K 4112 (ursprungligen BJ ABo1 13) kom till JÅÅJ och Åmål. Denna vagn byggdes i just Åmål 1940 som en i en serie av totalt tre vagnar.

1982
Ångloken E2 935 och H3 10 medverkar i arrangemanget Midnight sun special. Före detta SJ Zs 55 kommer till JÅÅJ från Nordverk i Åmål. Midsommarresan genomfördes inte men däremot resor både på DVVJ Mellerud-Årjäng och åter den 7 augusti och på Fryksdalsbanan (Karlstad-) Kil-Torsby den 15 augusti.
Den 18 september kördes en resa till Årjängs marknad och den 9 oktober försågs marknaden i Ed med besökare med hjälp av några extratåg i JÅÅJs regi.

1983
Medlemsavgiften höjdes till 40 kronor. I februari kördes det senaste nyförvärvet Qgz-ä 945 1783 (ursprungligen SJ Yd 344) på egna hjul från sin hemmastation Öxnered till Åmål. I år blev midsommarresan av och den 10 juli kördes en resa till Åmåls Djuphamn i samband med veteranbilsrally. Redan den 11 juli var det dags igen. Billerud fyllde 100 år och JÅÅJ deltog med ångtågspendel mellan Säffle station och fabriken. Under året ordnades i lokstallet Åmål Östra en provisorisk utställning.

1984
Under året kördes ett flertal resor och bland dessa kan nämnas Karlstad 400 år, som firades 18-19 augusti. Olika lok visades upp och man ordnade ’drag-rälsing’ på bangården. Vinnare i elloksklassen och senare stora finalen var JÅÅJ-medlemmen Göran Sohlberg i elloket SJ Du2 387.

1985
Den 1-3 februari detta år medverkar JÅÅJ i inspelningen av TV-serien ’Röd snö’ som spelades in i Dalsland och efter före detta Dalslands Järnväg. Traditionen med midsommarresa till Svanskog fortsatte och liksom året innan körde JÅÅJ ett flertal extratåg i samband med olika arrangemang. Avskedsresor kördes på DVVJ och på sträckan Kristinehamn-Filipstad-Lesjöfors. Föreningen fick under året en liten lokomotor från Billerud i Säffle som deposition.

1986
Extratågskörningarna ökade ännu mer och JÅÅJ körde bland annat till Skövde, Tidaholm, Laxå, Röfors, Sunne, Ställdalen, Grängesberg, Grästorp, Trollhättan och Charlottenberg! Den 30 augusti ordnades JÅÅJs 10-årsjubileum med fordonsvisningar och lokparad vid Åmål Östra.

1987
Delar av lokstallet renoveras och isoleras. JÅÅJ köper motortrallan MTR56 3112 från SJs banavdelning och föreningen medverkar i ’Konstutställning på räls’ som besöker Åmål.

1988
Verksamheten går lite på sparlåga men bland annat en ny och större parkering ordnas utanför lokstallsområdet.

1989
Traditionen med midsommartåg till Svanskog bryts ännu en gång. Denna gång berodde det på att SJs vagnuttagning spårade ur strax innan midsommar en liten bit norr om kilometer 11 och detta hindrade all trafik under några veckor. Under juli har JÅÅJ öppet hus i lokstallet och medverkar i SJs huvudverkstads (ursprungligen BJs verkstad) i Åmåls 110-årsfirande.

1990
Den 9 juni körs extratåg för Rottneros AB Säffle-Svanskog-Säffle och tåget dras av den inlånade SJ T21 96. Midsommartåget till Svanskog drabbas återigen av käppar i hjulen då det inlånade loket SJ E2 909 råkar på tubläckor strax utamför Bollsbytunneln. Eftersom både 909 och JÅÅJs egna E2 935 var ur trafik på grund av tubproblem påbörjades tubbyte på båda loken i lokstallet, Åmål Östra.

1991
Årets midsommarresa kördes hela vägen från Säffle och i år använde JÅÅJ både E2 909 och 935 ihop med hela sju boggivagnar. Den 4 augusti körs en resa till Torsby under Fryksdalsbanan dag. Sista vagnuttagningen på Svanskogsbanan kördes den 19 december 1991 och officiellt nedläggningsdatum var satt till 1/1 1992. Den 28 december 1991 kördes JÅÅJs Y7 1223 två turer Åmål – Svanskog – Åmål.

1992
Den 11 juli samarrangerar JÅÅJ med Värmlandståg invigningen av Tetra Paks nya lokaler utanför Sunne och den 29-30 augusti detta år medverkar JÅÅJ med Y7 1223 vid jätteevenemanget ’Daglösen 92’.

1993
Detta år började JÅÅJ med säkerhetsutbildning i egen regi. Det var en kull förväntansfulla (däribland webbknåparen) personer som betade av grundkurs och fortsättningskurs II. Under året får JÅÅJ en stor mängd bättre begagnade betongsliprar som används till spår 1 och spår 5 på före detta ÅmÅJs bangård. Bangården i Årjäng håller på att rivas och JÅÅJ får den gamla vändskivan som transporteras till Svanskog. Den 15 juni kommer dåvarande Järnvägsinspektionen på besök för att granska JÅÅJs förutsättningar och organisation inför ett eventuellt eget trafiktillstånd. Den 7 november fick dessutom JÅÅJ möjligheten att köpa stationshuset i Svanskog och detta år kördes för första gången hjulbordsresor Åmål-Svanskog och åter.

1994
Stationshuset och stationsområdet i Svanskog får sig en rejäl upplyftning under hela året. I juni medverkar JÅÅJ i ett avsnitt av ’Sverige på spåret’ med Ika Nord. I oktober läggs vändskivan från Årjäng in på sin nya plats i änden på ett nybyggt spår i Svanskog. Svaneholms Bruk firar 300 år med ångtågsresa.

1995
JÅÅJ har fler än 200 medlemmar och årsavgiften är nu uppe i 70 kronor. Den 13 maj återinvigs Svanskogs station med ångtåg, öppet hus, visningar och rälsbusspendel Svanskog-Kroppan-Svanskog med den från SJ inlånade Y1 1276. Detta år var JÅÅJ en av mottagarna av Åmåls kommuns kulturstipendium.

2000
Ömmelns station får ett rundgångsspår. T-semafor i Svanskog. Ångloket E2 1122 kommer från sin uppställningsplats som beredskapslok till JÅÅJ genom en deposition av Sveriges Järnvägsmuseum.

2001
JHRF håller sin årsstämma i Svanskog.

2002
Ömmelns station med nybyggd plattform i trä och ny kur med tågklarerarexpedition invigs. Spårbyte genomförs i Bollsbytunneln. Tubbyte görs på DJ H3 10. Ett skyfall raserar banvallen vid Säter men kan återställas ganska snabbt.

2003
Stor jubileumstrafik på Svanskogsbanan när ÅmÅJ fyller 75 år. Dieselloken T21 96 och 104 köps från beredskapsloksparken.

2004
Svanskogsbanan övergår från Banverket till Säffle och Åmåls kommuner för att bli turistjärnväg. Kroppanbron vid gränsen mellan Värmland och Dalsland renoveras och en ny hållplats iordningställd vid Bårnäs. Jubileumsresa på Dalslands Järnväg och på Bergslagernas Järnvägar som båda fyller 125 år.

2005
Föreningens ordförande sen bildandet 1976, Jack Hammarström, avlider den 27 juli. Första Westerntåget med överfall på vägen.

2006
Ny vagnhall uppförd i Svanskog med spår från vändskivan. JÅÅJ firar 30 år.

2011
Tunneln i Bollsbyn stängd för persontrafik på grund av risk för stenras. Pelletspanna installerad på stationen i Svanskog.

2012
Inspelning av filmen ’Jungfrufärd’ längs Svanskogsbanan.

2013
Invigning av Gunnel Eklunds utställningar på stationen i Svanskog.