24 augusti, 2016

Längs banan – Bollsbytunneln

Bollsbytunneln och tunnelöppningen närmast Åmål Östra fotad den 14 april 2012.

• Snabbfakta
Namn: Bollsbytunneln
Längd: 263 m
Byggår:
Öppnad: 2 december 1928
Km: 20,787 – 21,150
Övrigt: Mitt inne i tunneln finns Svanskogsbanans högsta punkt, 140 meter över havet.

• Ett brott upptäcks!
Under en trafikdagarna med sommartrafik sommaren 2001 hördes plötsligt ett knackande ljud under tåget strax innan tunnelmynningen närmast Svanskog. Tåget stannades, spåret synades och vi kunde konstatera att all isbekämpning med hjälp av salt under alla år gett ett något oönskat resultat, nämligen att livet på ena skenan till slut rostat såpass mycket att rälshuvudet gett vika under tyngden av tåget!

Under tågets ordinarie uppehåll i Svanskog mobiliserades några medlemmar och på drygt två och en halv timme lyckades vi ordna en ny skena från Åmål Östra, transportera den till tunneln, ta bort den gamla, passa dit den nya, spika och skarva, besikta och låta tåget rulla över på sin återfärd mot Åmål!

• Spårbyte genom hela tunneln
Spåret genom hela tunneln byttes under senhösten 2002.