24 augusti, 2016

Längs banan – Länsgränsen

Stolparna som bar upp gränsskyltarna på ena sidan spåret den 14 april 2012.

 Snabbfakta
Km: 17,750
Övrigt: –

Nästan mitt på bron strax norr om hållplatsen Kroppan finns länsgränsen mellan Västra Götalands län (tidigare den del som hette Älvsborgs län) och Värmland. Från början fanns här de typiska gula gränsskyltarna med länens namn i svart, men dessa har under årens lopp försvunnit och kvar är endast de gamla stolparna av räls. På bilden ovan ser vi bron från västra sidan av spåret och detta innebär att vi har Kroppans hållplats någon halvkilometer till höger och Ömmelns station några kilometer till vänster.

• Läns- eller landskapsgräns?
Diskussioner har kommit upp om detta är LÄNS- eller LANDSKAPSGRÄNSEN. Normalt verkar det vara frågan om landskapsgränser som märktes ut efter järnvägarna, men i det här fallet går LÄNSgränsen (mellan Västra Götalands län och Värmland) här och LANDSKAPSgränsen (mellan Dalsland och Värmland) en bra bit norrut efter banan.