24 augusti, 2016

Trafikplatser – Åmåls Djuphamn

Bangården i Åmåls Djuphamn den 14 april 2012. Foto: David Sohlberg

• Snabbfakta
Trafikplatssignatur: Åldj
Öppnad: 22 december 1930
Km: -0,8
Övrigt: Numera hållställe under Åmål Östra

Planerna på en djuphamn i Åmål började att diskuteras redan 1909 och det kom att dröja till 1927 innan man fattade beslut om att bygga hamnen och att den skulle ligga i Örnäs. Bergslagernas Järnvägar var helt emot att Åmål-Årjängs Järnväg skulle kunna frakta gods på järnväg till Åmål och sedan vidare med båt mot Göteborg och utlandet eftersom man då från BJ:s sida skulle förlora stora inkomster för transporter på deras egna järnväg via Trollhättan till Göteborg.

Koncession för spår från Åmål Ö till den blivande hamnen söktes och beviljades 12 april 1929.  Den 8 april 1927 beviljade Kungliga Majestätet ÅmÅJ lån ur bibanefonden på 183 000 kronor för anläggande av hamnspår med en kilometers längd, mellan Åmål Ö och hamnen i Örnäs. Den totala kostnaden uppgick till 224 000 kronor.