24 augusti, 2016

Trafikplatser – Finntorp

JÅÅJs tågexpedition i Finntorp den 14 april 2012.

• Snabbfakta
Trafikplatssignatur: ÅmÅJ – Fp, BJ – Fp, SJ – Fp
Öppnad: 2 december 1928
Km: 10,6
Övrigt: –

• Huset privatägt
Efter persontrafikens nedläggning 1966 såldes huset till Karl Johansson, som var en av de rallare som var med och byggde Åmål – Årjängs järnväg. Han hyrde sedan tidigare stationshuset i Finntorp tillsammans med hustrun Anna men fick alltså nu tillfälle att köpa det. För att slippa behöva gå ut till uthuset på vintern byggde han till ett badrum samt ett litet rum på nedervåningen, i ena änden av godsdelen i stationshuset.

Efter Karl Johanssons död 1984 såldes stationshuset i september samma år till Claes och Gudrun Thuresson, som flyttade in i början av december. För att anpassa huset gjorde de bland annat om den gamla väntsalen och den gamla biljettexpeditionen till två nya rum, och den oisolerade vinden byggdes om till två rum.

• JÅÅJs nya station
För att JÅÅJs tågklarerare i Finntorp ska slippa ha bakluckan på bilen som skrivbord behövs någonting bättre – ett stationshus. Genom en medlem fick vi tag på en gammal kur från dåvarande Telia, och denna placerades i ena hörnet på den gamla lastkajen. Strax intill kuren går en trätrall ner till en plattform i trä mot banan.