24 augusti, 2016

Trafikplatser – Kroppan

Kroppan den 14 april 2012.

• Snabbfakta
Trafikplatssignatur: ÅmÅJ – Ka, BJ – Ka, SJ – Kan
Öppnad: 2 december 1928
Km: 17,6
Övrigt:

Hållplatshuset privatägt och den tidigare plattformen riven. Kroppan används som hållplats för JÅÅJs sommartrafik.