30 mars, 2017

Dokument

STADGAR

Stadgar (reviderade senast 8 april 2017) (PDF, ca 230 kb)

 

AKTUELLA DOKUMENT

Verksamhetsberättelse JÅÅJ 2017 (PDF, ca 25 kb)
Verksamhetsberättelse ekonomi JÅÅJ 2017 (PDF, ca 68 kb)
Ekonomisk revision och balansräkning 2017.pdf (PDF, ca 1,8 mb)

 

 

ÄLDRE DOKUMENT

Verksamhetsberättelser

Verksamhetsberättelse JÅÅJ 2016 (PDF, ca 315 kb)
Verksamhetsberättelse SSJ 2016 (PDF, ca 620 kb)

Årsredovisningar

Årsredovisning JÅÅJ 2016 (PDF, ca 100 kb)