24 augusti, 2016

Trafikplatser – Slommerud

Slommerud den 14 april 2012.

• Snabbfakta
Trafikplatssignatur: SJ – Slru
Öppnad: 1 maj 1938
Km: 4,6
Övrigt: –

Slommeruds hållplats bestod från början av en enkel hållplatskur, några meter söder om den vägkorsning som idag kallas Slommerudsvägen. Hållplatsen drogs så småningom in vid persontrafiknedläggning Åmål – Svanskog 1966 och väntkuren revs, men sommaren 1998 fick hållplatsen nytt liv tack vare några JÅÅJ-medlemmar!

Fredrik Bärthel, som var en av de inblandade, berättar: ”—Den kur som nu finns på platsen kommer från Hagbergets hållplats på den nedlagda Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ) som gick mellan Mellerud och Arvika. Hagbergets hållplats låg tre kilometer öster om Koppom (km 137 från Mellerud) i den långa och branta stigningen upp mot Bodafjället strax intill en liten bygdeväg. Hållplatsen tillkom 1935 då motorvagnarna gjorde sitt inträde i trafiken på DVVJ och betjänade gårdarna vid Boda.

När Skillingmarksbanan nedlades 1961 minskade resandeantalet till följd av att den tågersättande bussen från Skillingsfors till Arvika hade samma tidsläge som tåget, men angjorde byn Boda mer centralt. Det medförde att resandeantalet minskade vilket hade till följd att hållplatsen drogs in i maj 1971.

Hållplatskuren, vilken byggdes av Segol Segolsson 1950, fick stå kvar efter hållplatsindragningen medan övrig hållplatsutrustning avlägsnades. Kuren kom senare att användas av banavdelningen, men blev utan användning när järnvägen förbi Hagberget nedlades den 9 juni 1985.

Under våren 1998 fick ett gäng JÅÅJ-medlemmar idén att bevara kuren från DVVJ och placera den där Slommeruds hållplats en gång låg. Rivning, transport och återuppbyggnad skedde i juni 1998. Fuktskador i den östra väggen, kring kaminen, medförde att man beslutade att bygga en helt ny vägg. Kuren har dessutom utrustats med vindskivor, nya glasrutor, ny dörr samt en bänk från den numera rivna kuren i Rådane på före detta DVVJ.”